Lokaliteter: Kvannjolnuten, Finse: 09.08.2010

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg m.fl.
Lokalitet:Kvannjolnuten, Finse (Ulvik, Vestland)
Dato:09.08.2010
Registrert:10.08.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena exulans (Fjellbloddråpesvermer)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Boloria napaea (Fjellperlemorvinge)
Antall:5
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (09.08.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Eana osseana (Gul skyggevikler)
Merknad:100+
Voksestadium:Voksen