Lokaliteter: Bekkum, Kvikneskogen: 15.08.2010

Rapportør:Svein Bekkum
Observatører:Svein Bekkum
Lokalitet:Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Innlandet)
Dato:15.08.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:11-15°C. Lettskyet vær, lett bris fra sør.
Kommentar til funn:Utdrag av fangsten
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Antitype chi (Chifly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (15.08.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Hillia iris (Fjellvierfly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apamea exulis (Grått fjellengfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (15.08.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix kaekeritziana (Gul knoppurtflatmøll)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (15.08.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea schildei (Rødt fjellengfly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chionodes lugubrella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (15.08.2010)


Art:Epinotia cinereana/nisella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (15.08.2010)