Lokaliteter: Svarttjernveien: 29.06.2010

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Lokalitet:Svarttjernveien (Lillestrøm, Viken)
Dato:29.06.2010
Registrert:15.08.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Kommentar til funn:Ved skogsbilvei
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Melitaea athalia (Marimjellerutevinge)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (29.06.2010)