Lokaliteter: Skår: 16.08.2010

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Skår (Karmøy, Rogaland)
Dato:16.08.2010
Registrert:17.08.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving kveld

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Mesotype didymata (Hvitveislundmåler)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Flere obs.


Artsdatabanken logo
Art:Scoparia ambigualis (Junimosemott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Svært sen obs.


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia pruniella (Kirsebærmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia tenerana (Orekveldvikler)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Flere obs på Hassel


Artsdatabanken logo
Art:Gracillaria syringella (Syrinminérmøll)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia aurulentella
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Elachista exactella
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Euspilapteryx auroguttella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:2 funn Rogaland.


Artsdatabanken logo
Art:Mompha lacteella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ypsolopha ustella
Antall:1
Voksestadium:Voksen