Lokaliteter: Kloterudveien: 01.09.2010

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Lokalitet:Kloterudveien (Lillestrøm, Viken)
Dato:01.09.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Lettskyet,15 grader C
Observasjonstype:Tilfeldig
Værforhold:Lettskyet, 15 gr. C
Kommentar til funn:På kastet nedfallsfrukt
Observasjonstype:Tilfeldig
Værforhold:Lettskyet, 15 gr. C
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Polygonia c-album (Hvit c)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (01.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (01.09.2010)

Andre bilder

© Hans Brubak (01.09.2010)