Lokaliteter: Tronsvanglia: 24.07.2010

Rapportør:Bjørn Pettersen
Observatører:Bjørn Pettersen
Lokalitet:Tronsvanglia (Alvdal, Innlandet)
Dato:24.07.2010
Registrert:06.09.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig
 Tilfeldig
Kommentar til funn:Flere ind. på Flattron, Tronfjell.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Boloria napaea (Fjellperlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Bjørn Pettersen (24.07.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Erebia pandrose (Fjellringvinge)
Antall:2
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Sympistis heliophila (Gnistdagfly)
Antall:2
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen
© Bjørn Pettersen (24.07.2010)