Tronsvanglia: 23.07.2010

Norge»Innlandet»Alvdal»Tronsvanglia»23.07.2010

Registrert informasjon

Rapportør:Bjørn Pettersen
Observatører:Bjørn Pettersen
Område:Tronsvanglia (Alvdal, Innlandet)
Dato:23.07.2010
Registrert:06.09.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Tilfeldig
 Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen
© Bjørn Pettersen (23.07.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Brenthis ino (Engperlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen
© Bjørn Pettersen (23.07.2010)