Lokaliteter: Tronsvanglia: 02.06.2010

Rapportør:Bjørn Pettersen
Observatører:Bjørn Pettersen
Lokalitet:Tronsvanglia (Alvdal, Innlandet)
Dato:02.06.2010
Registrert:06.09.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Callophrys rubi (Grønnstjertvinge)
Antall:3
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen
© Bjørn Pettersen (02.06.2010)