Lokaliteter: Frostad: 05.09.2010

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Lokalitet:Frostad (Hustadvika, Møre og Romsdal)
Dato:05.09.2010
Registrert:07.09.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Pent vær, 15-17 grader
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Art:Acleris comariana/laterana (Jordbær-/buskflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:På grunnmuren.


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis testata (Krattbærmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ved utelampe.


Artsdatabanken logo
Art:Dysstroma citrata (Vinkelskogmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ved utelampe.