Lokaliteter: Kjølnes: 20.09.2010

Rapportør:Porsgrunn videregående skole
Observatører:Andreas, Fred, Marie, Christian, Camilla, Daniel.
Lokalitet:Kjølnes (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:20.09.2010
Registrert:24.09.2010
Aktivitet:Meitemark

Om observasjonene

Jordtype:Hage/park

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa)
Antall:2


Artsdatabanken logo
Art:Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa)
Antall:9


Artsdatabanken logo
Art:Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa)
Antall:8
Bekreftet av:Trond Knapp Haraldsen (Bioforsk Jord og miljø)


Art:Meitemark (Lumbricidae)
Hvor mange voksne meitemarker (med belte) fant dere?:22
Hvor mange unge meitemarker (uten belte) fant dere?:34


Artsdatabanken logo
Art:Skogmeitemark (Lumbricus rubellus)
Antall:3