Lokaliteter: Langsundveien: 21.09.2010

Rapportør:Borgtun skole
Observatører:6B
Lokalitet:Langsundveien (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:21.09.2010
Registrert:24.09.2010
Aktivitet:Meitemark

Om observasjonene

Jordtype:Hage/park
Kommentarer:Undersøkelse gjort 14. og 21. september, de fleste funnet i en gjengrodd hage med mye råtnende planterester. Dybde ned til 30 cm.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Blåmeitemark (Octolasion cyaneum)
Antall:1
(21.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa)
Antall:1
(21.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa)
Antall:1
(21.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Langmeitemark (Aporrectodea longa)
Antall:1
(21.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Langmeitemark (Aporrectodea longa)
Antall:1
(21.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Langmeitemark (Aporrectodea longa)
Antall:1
(21.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Langmeitemark (Aporrectodea longa)
Antall:1
(21.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Langmeitemark (Aporrectodea longa)
Antall:1
(21.09.2010)


Art:Meitemark (Lumbricidae)
Hvor mange voksne meitemarker (med belte) fant dere?:12
Hvor mange unge meitemarker (uten belte) fant dere?:128


Art:Meitemark (Lumbricidae)
Antall:3


Art:Meitemark (Lumbricidae)
Antall:4


Art:Meitemark (Lumbricidae)
Antall:1


Art:Meitemark (Lumbricidae)
Antall:2


Art:Meitemark (Lumbricidae)
Antall:1


Art:Meitemark (Lumbricidae)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Skogmeitemark (Lumbricus rubellus)
Antall:1
(21.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Stormeitemark (Lumbricus terrestris)
Antall:1
(21.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Stormeitemark (Lumbricus terrestris)
Antall:1
(21.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Stormeitemark (Lumbricus terrestris)
Antall:1
(21.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Stormeitemark (Lumbricus terrestris)
Antall:1
(21.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Stubbemeitemark (Dendrodrilus rubidus)
Antall:1
(21.09.2010)


Art:Aporrectodea
Antall:1
(21.09.2010)

Andre bilder

(21.09.2010)
(21.09.2010)
(21.09.2010)