Lokaliteter: Suleskarveien: 28.06.2009

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Suleskarveien (Valle, Agder)
Dato:28.06.2009
Registrert:26.09.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis myrtillana (Blåbærsigdvikler)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Mange obs


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena exulans (Fjellbloddråpesvermer)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (28.06.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Glacies coracina (Fjellmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (28.06.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Erebia pandrose (Fjellringvinge)
Antall:4
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (28.06.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Gypsonoma nitidulana (Grå kvistvikler)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Mange obs


Artsdatabanken logo
Art:Phiaris schulziana (Lyngprydvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis sauciana (Mørk løvvikler)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Mange obs


Artsdatabanken logo
Art:Rheumaptera hastata (Praktkorsmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Metaxmeste schrankiana (Svart fjellmott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen