Lokaliteter: Åsedalen: 29.06.2009

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Åsedalen (Sandnes, Rogaland)
Dato:29.06.2009
Registrert:26.09.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Celypha siderana (Spireaprydvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (29.06.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis exclamationis (Åkerjordfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen