Lokaliteter: Vestre Sandøya, Klåholmen: 12.09.2010

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Vestre Sandøya, Klåholmen (Tvedestrand, Agder)
Dato:12.09.2010
Registrert:26.09.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol og varmt
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Thecla betulae (Slåpetornstjertvinge)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (12.09.2010)
© Lucy Birgitte Liahjell (12.09.2010)