Lokaliteter: Sandøykilen: 19.06.2010

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Sandøykilen (Tvedestrand, Agder)
Dato:19.06.2010
Registrert:28.11.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Coenonympha pamphilus (Engringvinge)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (19.06.2010)