Lokaliteter: Åmotsdal: 28.06.2009

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Åmotsdal (Seljord, Vestfold og Telemark)
Dato:28.06.2009
Registrert:04.01.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Crambus pratella (Tannebbmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (28.06.2009)