Eikeland: 22.08.2006

Norge»Rogaland»Bjerkreim»Eikeland»22.08.2006

Registrert informasjon

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Område:Eikeland (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:22.08.2006
Registrert:09.01.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Boloria selene (Brunflekket perlemorvinge)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aglais io (Dagpåfugløye)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Macroglossum stellatarum (Dagsvermer)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:7
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris brassicae (Stor kålsommerfugl)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Nymphalis antiopa (Sørgekåpe)
Antall:1
Voksestadium:Voksen