Valle: 26.06.2009

Norge»Aust-Agder»Valle»Valle»26.06.2009

Registrert informasjon

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Område:Valle (Valle, Aust-Agder)
Dato:26.06.2009
Registrert:02.02.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Glyphipterix bergstraesserella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Neofaculta ericetella
Antall:1
Voksestadium:Voksen