straumvatnet: 17.06.2009

Norge»Nordland»Sørfold»straumvatnet»17.06.2009

Registrert informasjon

Rapportør:Sture Alfred Johansen
Observatører:Sture Alfred Johansen
Område:straumvatnet (Sørfold, Nordland)
Dato:17.06.2009
Registrert:06.02.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Boloria euphrosyne (Rødflekket perlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Sture Alfred Johansen (17.06.2009)