Stokkavannet: 05.09.2009

Norge»Rogaland»Stavanger»Stokkavannet»05.09.2009

Registrert informasjon

Rapportør:Frank Alendal
Observatører:Frank Alendal
Område:Stokkavannet (Stavanger, Rogaland)
Dato:05.09.2009
Registrert:05.03.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Observasjon gjentatte ganger på berg like ved vannet.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lycaena phlaeas (Ildgullvinge)
Antall:2
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen