Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Tjensvoll: 16.08.2009

Rapportør:Frank Alendal
Observatører:Frank Alendal
Lokalitet:Tjensvoll (Stavanger, Rogaland)
Dato:16.08.2009
Registrert:05.03.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Pieris brassicae (Stor kålsommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen