Lokaliteter: Bekkum, Kvikneskogen: 16.04.2011

Rapportør:Svein Bekkum
Observatører:Svein Bekkum
Lokalitet:Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Innlandet)
Dato:16.04.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:0-4°C. Lettskyet oppholdsvær, tilskyende.
Kommentar til metode:Lysfelle 125w HQL
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:12
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lycia hirtaria (Olivenlurvemåler)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:6
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Brachionycha nubeculosa (Vårlurvefly)
Antall:5
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Endromis versicolora (Vårspinner)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (16.04.2011)


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Antall:6
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen