Lokaliteter: Rogn, Trollhaugen: 19.04.2011

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Trollhaugen (Vang, Innlandet)
Dato:19.04.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Klarver, ned mot null på natta.
Kommentar til funn:Stort antal bogemerka seljefly og vårhalvspinnar. Elles omsider ein målar.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:37
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lithophane consocia (Grått kappefly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epirranthis diversata (Ospemåler)
Antall:1
Merknad:Er ikkje tidlegare registrert i Vang ifølge Artsdatabanken.
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (19.04.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Dasypolia templi (Tempelfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (19.04.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:12
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Art:Eriocrania
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (19.04.2011)
© Nils Rogn (19.04.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Semioscopis avellanella
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (19.04.2011)