Lokaliteter: Tengesdal: 23.04.2011

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Tengesdal (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:23.04.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:+12, stille og klart
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:5
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cleora cinctaria (Båndbarkmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (23.04.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cruda (Lite seljefly)
Antall:6
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Saturnia pavonia (Nattpåfugløye)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (23.04.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:5
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen