Lokaliteter: Tronsvanglia: 27.04.2011

Rapportør:Bjørn Pettersen
Observatører:Bjørn Pettersen
Lokalitet:Tronsvanglia (Alvdal, Innlandet)
Dato:27.04.2011
Registrert:28.04.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Epirranthis diversata (Ospemåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Bjørn Pettersen (27.04.2011)