Lokaliteter: Devlesvingen: 09.05.2011

Rapportør:Trond Einar Brobakk
Observatører:Trond Einar Brobakk
Lokalitet:Devlesvingen (Trondheim, Trøndelag)
Dato:09.05.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:fint vær, temperatuskifte, 14 grader kl 7
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lobophora halterata (Ospetungemåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:ny for ST iflg artskart
© Trond Einar Brobakk (09.05.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix arenella
Antall:6
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen