Lokaliteter: Grønnlien: 12.05.2011

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Grønnlien (Bergen, Vestland)
Dato:12.05.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Et par mm. nedbør mellom kl. 4 og 5, og nattens min.temp. var ca. 9 grader.
Kommentar til funn:Månemålerfest og toppnotering for lokaliteten på vårkrattmåler.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Selenia dentaria (Blek månemåler)
Antall:9
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plagodis pulveraria (Bred skumringsmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (12.05.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Odontosia carmelita (Brun vårtannspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:7
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia tantillaria (Grandvergmåler)
Antall:13
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (12.05.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Acasis viretata (Grønn tungemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pterostoma palpina (Nebbspinner)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lobophora halterata (Ospetungemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Andre funn for lokaliteten.
© Frode Falkenberg (12.05.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Selenia tetralunaria (Praktmånemåler)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Odontopera bidentata (Tannmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ectropis crepuscularia (Vårbarkmåler)
Antall:7
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lampropteryx suffumata (Vårkrattmåler)
Antall:14
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix heracliana
Antall:1
Voksestadium:Voksen