Lokaliteter: NLA Lærerhøgskolen: 19.05.2011

Rapportør:John Skartveit
Observatører:John Skartveit
Lokalitet:NLA Lærerhøgskolen (Bergen, Vestland)
Dato:19.05.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:overskya, ein del regn og vind
Kommentar til metode:125W Skinner
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Pterostoma palpina (Nebbspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (19.05.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia exiguata (Strekdvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (19.05.2011)