Lokaliteter: Grønnlien: 28.05.2011

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Grønnlien (Bergen, Vestland)
Dato:28.05.2011
Registrert:31.05.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Selenia dentaria (Blek månemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plagodis pulveraria (Bred skumringsmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia tantillaria (Grandvergmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pterostoma palpina (Nebbspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hydriomena impluviata (Orebuskmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (28.05.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Clostera curtula (Rødflekkstjertspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Første funn i Grønnlien!
© Frode Falkenberg (28.05.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Odontopera bidentata (Tannmåler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen