Lokaliteter: Svarttjernveien: 01.06.2011

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Lokalitet:Svarttjernveien (Lillestrøm, Viken)
Dato:01.06.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Lettskyet, 15 grader
Kommentar til funn:På sti mellom Svarttjernveien og Hvalstjern,noe fuktig område
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Carterocephalus silvicola (Svartflekksmyger)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann
© Hans Brubak (01.06.2011)