Lokaliteter: Devlesvingen: 17.05.2011

Rapportør:Trond Einar Brobakk
Observatører:Trond Einar Brobakk
Lokalitet:Devlesvingen (Trondheim, Trøndelag)
Dato:17.05.2011
Registrert:05.06.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hofmannophila pseudospretella (Frømøll)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:på husvegg


Artsdatabanken logo
Art:Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:på husvegg
© Trond Einar Brobakk (17.05.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Alucita hexadactyla (Kaprifolfingermøll)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:på husvegg


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen