Lokaliteter: Erling Michelsensvei: 05.06.2011

Rapportør:Olav Julsrud
Observatører:Olav Julsrud
Lokalitet:Erling Michelsensvei (Oslo)
Dato:05.06.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Kommentar til metode:Tjørve/Trolle (1999) "Sommerfugler i Norge"
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Carterocephalus silvicola (Svartflekksmyger)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen
© Olav Julsrud (05.06.2011)
© Olav Julsrud (05.06.2011)