Lokaliteter: Bøleveien 18: 06.06.2011

Rapportør:Øyvind Stickler
Observatører:Øyvind Stickler
Lokalitet:Bøleveien 18 (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Dato:06.06.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Natt, stille, +14gr C
Kommentar til metode:Midnatt-kl 02.30, Lampe på SV-vendt hvit murvegg.
Observasjonstype:Duk/laken og lys

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Plagodis pulveraria (Bred skumringsmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Mniotype adusta (Brunt lærfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (06.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Macaria liturata (Furubuemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (06.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Hedya nubiferana (Grå knoppvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (06.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Siona lineata (Ribbemåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ceramica pisi (Rødt hagefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (06.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Opisthograptis luteolata (Sitronmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (06.06.2011)
© Øyvind Stickler (06.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pyla fusca (Sotsmalmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (06.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (06.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix heracliana
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Usikker artsbestemmelse
© Øyvind Stickler (06.06.2011)