Lokaliteter: Verpentangen: 07.06.2011

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Verpentangen (Asker, Viken)
Dato:07.06.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Varmt og fuktig
Kommentar til metode:Skinner og Robinsonfelle 125W
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Scopula incanata (Bergurtemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Artsbestemt av Alf Tore Mjøs
© Dag Øivind Ingierd (07.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Mniotype adusta (Brunt lærfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (07.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Elophila nymphaeata (Flekkdammott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Artsbestemt av Alf Tore Mjøs
© Dag Øivind Ingierd (07.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Selenia lunularia (Flikmånemåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (07.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Dioryctria abietella (Grankonglesmalmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Artsbestemt av Alf Tore Mjøs
© Dag Øivind Ingierd (07.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Furcula bifida (Grå gaffelstjert)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Jeg satser på hvit gaffelstjert
© Dag Øivind Ingierd (07.06.2011)
© Dag Øivind Ingierd (07.06.2011)
© Dag Øivind Ingierd (07.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia oleracea (Hagelundfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
dag@ofa.no
© Dag Øivind Ingierd (07.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Hadena confusa (Hvitflekknellikfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (07.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Sabra harpagula (Lindesigdvinge)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (07.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Deilephila porcellus (Liten snabelsvermer)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (07.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Euplexia lucipara (Lyktebærerfly)
Antall:6
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (07.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Paratalanta pandalis (Okerengmott)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (07.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Lobophora halterata (Ospetungemåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (07.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Leucania obsoleta (Punktgressfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (07.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner)
Antall:5
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (07.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Lomaspilis marginata (Randmåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (07.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Dypterygia scabriuscula (Syrefly)
Antall:4
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (07.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Actinotia polyodon (Tannet perikumfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (07.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Odontopera bidentata (Tannmåler)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis exclamationis (Åkerjordfly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (07.06.2011)