Lokaliteter: Skafså: 04.06.2011

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland og Kjell Mjølsnes
Område:Skafså (Tokke, Vestfold og Telemark)
Dato:04.06.2011
Registrert:07.06.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving ettermiddag.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis myrtillana (Blåbærsigdvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia satyrata (Engdvergmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gypsonoma nitidulana (Grå kvistvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Anania funebris (Gullrisengmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (04.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Eucosma aspidiscana (Mørk gullrisengvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (04.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Clepsis senecionana (Rustbladvikler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis badiana (Vikkesigdvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Callisto coffeella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (04.06.2011)


Art:Epiblema cirsiana/scutulana/sticticana
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (04.06.2011)