Lokaliteter: Bjårvatnet: 04.06.2011

Rapportør:Kjell Mjølsnes
Observatører:Kjell Mjølsnes, Even Mjaaland
Lokalitet:Bjårvatnet (Hå, Rogaland)
Dato:04.06.2011
Registrert:08.06.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving i på kvelden
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lampronia corticella (Bringebærknoppmøll)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Asthena albulata (Hasselmåler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Antall:8
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis geminana (Stor seljesigdvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis apicella (Stripesigdvikler)
Antall:8
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis badiana (Vikkesigdvikler)
Antall:15
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:6
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia subocellana (Øyekveldvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bucculatrix frangutella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Mjølsnes (04.06.2011)