Lokaliteter: Ellingsrudflaten - Mariholtet: 12.06.2011

Rapportør:Olav Julsrud
Observatører:Olav Julsrud
Lokalitet:Ellingsrudflaten - Mariholtet (Oslo)
Dato:12.06.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Solrik dag, mye vind.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Olav Julsrud (12.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Boloria euphrosyne (Rødflekket perlemorvinge)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Olav Julsrud (12.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Pararge aegeria (Skogringvinge)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Olav Julsrud (12.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Carterocephalus silvicola (Svartflekksmyger)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Olav Julsrud (12.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Olav Julsrud (12.06.2011)