Lokaliteter: Verpentangen: 15.06.2011

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Verpentangen (Asker, Viken)
Dato:15.06.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:klart og kjølig
Kommentar til metode:Skinnerfelle 125W
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Sabra harpagula (Lindesigdvinge)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (15.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Leucania obsoleta (Punktgressfly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (15.06.2011)