Lokaliteter: Verpentangen: 22.06.2011

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Verpentangen (Asker, Viken)
Dato:22.06.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:oppholdsvær
Kommentar til metode:Skinner og Robinsonfelle 125W
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Thera obeliscata (Furubarmåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (22.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Macaria alternata (Grå buemåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
eller gul? dag@ofa.no
© Dag Øivind Ingierd (22.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Tortrix viridana (Grønn eikevikler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (22.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Rhodostrophia vibicaria (Karminmåler)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (22.06.2011)
© Dag Øivind Ingierd (22.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Sabra harpagula (Lindesigdvinge)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (22.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Trachea atriplicis (Meldefly)
Antall:5
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (22.06.2011)
© Dag Øivind Ingierd (22.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Pterostoma palpina (Nebbspinner)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (22.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Hypsopygia costalis (Purpurhalmmott)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (22.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Rusina ferruginea (Skyggefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (22.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Diachrysia chrysitis (Større båndmetallfly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (22.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Dypterygia scabriuscula (Syrefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (22.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Calophasia lunula (Torskemunnfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (22.06.2011)