Lokaliteter: Verpentangen: 24.06.2011

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Verpentangen (Asker, Viken)
Dato:24.06.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:regnbyger
Kommentar til metode:Skinner og Robinsonfelle 125W
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Thumatha senex (Dverglavspinner)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Apeira syringaria (Fagermåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Autographa pulchrina (Fiolettbrunt metallfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Thera obeliscata (Furubarmåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Polia nebulosa (Grått hakefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Rivula sericealis (Gult nebbfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Hemithea aestivaria (Krattbladmåler)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Sabra harpagula (Lindesigdvinge)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Deilephila porcellus (Liten snabelsvermer)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Pandemis cerasana (Lærbrun bladvikler)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Trachea atriplicis (Meldefly)
Antall:5
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Actinotia polyodon (Tannet perikumfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.06.2011)