Lokaliteter: Grønnlien: 17.06.2011

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Grønnlien (Bergen, Vestland)
Dato:17.06.2011
Registrert:24.06.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bucculatrix demaryella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Tredje funn i HO, og ny for Bergen kommune. Det foreligger to funn fra Fjell kommune i juni 2009).
© Frode Falkenberg (17.06.2011)