Lokaliteter: Østmarka: 26.06.2011

Rapportør:Ole Vignes
Observatører:Ole Vignes
Lokalitet:Østmarka (Oslo)
Dato:26.06.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Delvis skyet
Kommentar til metode:Foto
Observasjonstype:Tilfeldig
Værforhold:Delvis skyet
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Art:Boloria selene (Brunflekket perlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© Ole Vignes (26.06.2011)


Art:Ochlodes sylvanus (Engsmyger)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© Ole Vignes (26.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Carterocephalus silvicola (Svartflekksmyger)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© Ole Vignes (26.06.2011)