Lokaliteter: Verpentangen: 27.06.2011

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Verpentangen (Asker, Viken)
Dato:27.06.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:oppholdsvær, regn først på mårran
Kommentar til metode:Skinner og Robinsonfelle 125W
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Craniophora ligustri (Askekveldfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Scopula incanata (Bergurtemåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Abrostola tripartita (Grått neslefly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia centaureata (Hvit dvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Hoplodrina octogenaria (Lyst ringurtefly)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Pandemis cerasana (Lærbrun bladvikler)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Trachea atriplicis (Meldefly)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Phalera bucephala (Oksehodespinner)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (27.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Idaea sylvestraria (Punktengmåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
dag@ofa.no
© Dag Øivind Ingierd (27.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Mythimna ferrago (Teglrødt gressfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
dag@ofa.no
© Dag Øivind Ingierd (27.06.2011)