Lokaliteter: Bøleveien 18: 28.06.2011

Rapportør:Øyvind Stickler
Observatører:Øyvind Stickler
Lokalitet:Bøleveien 18 (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Dato:28.06.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Natt, disig, stille, +15gr C.
Kommentar til metode:Lampe på SV-vendt hvit murvegg. Midnatt til kl 03.00
Observasjonstype:Duk/laken og lys

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Venusia blomeri (Almemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pasiphila debiliata (Blåbærblomstmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Macaria liturata (Furubuemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hedya nubiferana (Grå knoppvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Abrostola tripartita (Grått neslefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (28.06.2011)
© Øyvind Stickler (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Tortrix viridana (Grønn eikevikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aleimma loeflingiana (Gul eikevikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Scoparia ambigualis (Junimosemott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (28.06.2011)
© Øyvind Stickler (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Ostrinia nubilalis (Maispyralide)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lathronympha strigana (Perikumvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Scoparia pyralella (Prydmosemott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Idaea sylvestraria (Punktengmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pandemis heparana (Rødbrun bladvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Diachrysia chrysitis (Større båndmetallfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Crambus perlella (Sølvnebbmott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (28.06.2011)
© Øyvind Stickler (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Athrips mouffetella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (28.06.2011)
© Øyvind Stickler (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Neofriseria peliella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (28.06.2011)
© Øyvind Stickler (28.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Opostega salaciella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (28.06.2011)