Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Sørkedalen 914: 30.06.2011

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:30.06.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:regnbyger
Kommentar til metode:Hj.laget lysfelle 125W
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Rivula sericealis (Gult nebbfly)
Antall:2
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (30.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Platyptilia gonodactyla (Hestehovfjærmøll)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (30.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Diachrysia stenochrysis (Mindre båndmetallfly)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (30.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:2
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (30.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Ochropacha duplaris (Punkthalvspinner)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (30.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
tips? dag@ofa.no
© Dag Øivind Ingierd (30.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Diachrysia chrysitis (Større båndmetallfly)
Antall:2
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (30.06.2011)


Art:Lacanobia
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (30.06.2011)

Andre bilder

En fin hymenoptera art
© Dag Øivind Ingierd (30.06.2011)