Lokaliteter: Beverøya Camping: 01.07.2011

Rapportør:Olav Julsrud
Observatører:Olav Julsrud
Lokalitet:Beverøya Camping (Midt-Telemark, Vestfold og Telemark)
Dato:01.07.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Regn, opphold, overskyet.15 grader.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Tetheella fluctuosa (Bjørkehalvspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Takk til Svein Bekkum for god hjelp med å finne riktig artsnavn.
© Olav Julsrud (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Cerapteryx graminis (Gressmarkfly)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Olav Julsrud (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Idaea seriata (Grå engmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Takk for hjelp til Svein Bekkum
© Olav Julsrud (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Rivula sericealis (Gult nebbfly)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Olav Julsrud (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Sideridis reticulata (Nettnellikfly)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Olav Julsrud (01.07.2011)
© Olav Julsrud (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Idaea sylvestraria (Punktengmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Åpen for innspill her. ojulsrud@hotmail.com
© Olav Julsrud (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Olav Julsrud (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Olav Julsrud (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis exclamationis (Åkerjordfly)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Olav Julsrud (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:2
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Olav Julsrud (01.07.2011)