Lokaliteter: Nes: 26.06.2011

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Marte Falkenberg, Frode Falkenberg
Lokalitet:Nes (Kvam, Vestland)
Dato:26.06.2011
Registrert:01.07.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus pascuella (Beitenebbmott)
Antall:5
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lasiommata petropolitana (Bergringvinge)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:10
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Scoparia ambigualis (Junimosemott)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:5
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Antall:10
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:50
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bucculatrix ulmella
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
Ny art for Hordaland, og ny nordgrense i Norge. Dette er forøvrig en lite påvist art i Norge med totalt 21 individer i Artskart.
© Frode Falkenberg (26.06.2011)