Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Erling Michelsensvei: 04.07.2011

Rapportør:Olav Julsrud
Observatører:Olav Julsrud
Lokalitet:Erling Michelsensvei (Oslo)
Dato:04.07.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Pyralis farinalis (Forrådshalmmott)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Kommentar:Satt på innsiden av vinduet.
Voksestadium:Voksen
© Olav Julsrud (04.07.2011)
© Olav Julsrud (04.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Martania taeniata (Granlundmåler)
Antall:1
Kommentar:Tydeligvis en veldig variabel art...
Voksestadium:Voksen
© Olav Julsrud (04.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Paramesia gnomana (Gul båndvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Olav Julsrud (04.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Orthotaenia undulana (Olivenvikler)
Antall:1
Kommentar:Dårlig bildemateriale her, og jeg brukte lang tid på å artsbestemme. Ut fra L T Haugen sitt bilde 12.5.2009, og A T Mjøs sitt bilde 13.6.2009, har jeg gått for denne arten.
Voksestadium:Voksen
© Olav Julsrud (04.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Rusina ferruginea (Skyggefly)
Antall:1
Kommentar:Takk for innspill på art.
Voksestadium:Voksen
© Olav Julsrud (04.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Mythimna ferrago (Teglrødt gressfly)
Voksestadium:Voksen
© Olav Julsrud (04.07.2011)