Lokaliteter: Alunsjøen: 04.07.2011

Rapportør:Claus Kvasnes
Observatører:Claus Kvasnes
Lokalitet:Alunsjøen (Oslo)
Dato:04.07.2011
Registrert:05.07.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, overskyet
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Limenitis populi (Ospesommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Flyr ikke