Lokaliteter: Lindhaugen, Haugland: 20.06.2010

Rapportør:Lars-Henrik Jensen
Observatører:Lars-Henrik Jensen
Lokalitet:Lindhaugen, Haugland (Askøy, Vestland)
Dato:20.06.2010
Registrert:25.07.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Syndemis musculana (Grå bladvikler)
Antall:1
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen
© Lars-Henrik Jensen (20.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Pandemis cerasana (Lærbrun bladvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Lars-Henrik Jensen (20.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix arenella
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Lars-Henrik Jensen (20.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Glyphipterix forsterella
Antall:5
Voksestadium:Voksen
Usikker på arten.
© Lars-Henrik Jensen (20.06.2010)
© Lars-Henrik Jensen (20.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Glyphipterix forsterella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Lars-Henrik Jensen (20.06.2010)